Etxeko aseguru osoa

Etxeko aseguru osoa esan nahi du pòlizan bildutako kalte guztiak hartzen dituela, hartzen duena barne, kontinentea eta edukia. Etxeko aseguruaren koberpen osoena kontratatzeko aukera da.

Hartzen duen babesa osoa etxeko eventualak gertatzen direnei/ dagozkien aurrean, hau da, aukera gomendagarrienetako bat.